LGS KIEM - Grupp Robert Schuman

De Grupp Robert Schuman, affiliéiert un den Verband vun den «Lëtzebuerger Guiden a Scouten», besteet schonn säit méi wei 20 Joer. Hien ass e wichtegen Integratiouns vektor ginn. Och wann déi Jugendlech virun allem vum Plateau kommen: Kierchbierg, Weimeschhaff, Kiem, si mir op fir all Anerer. Ons Aktivitéiten sinn axéiert op Spiller an Naturentdecken, frei nom Baden Powell «Learning By Doing» an eng Hand mat upaken fir dat d’Welt e bëssen besser gëtt. ------------------------------------------------ Le groupe Robert Schuman Lëtzebuerg Kiem, affilié à la fédération des «Lëtzebuerger Guiden a Scouten», existe depuis plus de 20 ans. Il est devenu un des vecteurs d’intégration des jeunes de différentes cultures. Il crée un lien entre tous les jeunes qui viennent principalement du plateau: Kirchberg, Weimershof, Kiem même si nous accueillons volontiers des jeunes venant d’ailleurs. Apprendre par nous-même est notre devise. Nos activités s’articulent autour des jeux de groupe et des sorties en plein air.
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman a partagé la publication de Bartrenger Guiden a Scouten.02/01/2018 @ 12:06
Le shop a des nouvelles heures d‘ouverture
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman est avec Muffel Mangn et 3 autres personnes.24/12/2017 @ 14:30
D'Kiemer Guiden a Scouten wënschen Iech all schéi Chrëschtdeeg an e gudde Rutsch an d'Joer 2018! 🎄⚜️
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman25/11/2017 @ 15:44
Fänkt un enk ze ginn 😉
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman a partagé la publication de 200 Schlofsäck fir den Wanter.21/11/2017 @ 17:50
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman a partagé la publication de LGS - Lëtzebuerger Guiden a Scouten — à Cactus belle Etoile.15/11/2017 @ 0:19
Be prepared. ⚜️
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman
LGS KIEM - Grupp Robert Schuman a partagé la publication de LGS - Lëtzebuerger Guiden a Scouten.24/10/2017 @ 14:20
De Leschte Weekend waren eis CaraPio zesumme mat den AvEx vun de Beetebuerger Guiden a Scouten um Jota-Joti zu Beetebuerg. Um Site vun den LGS-Lëtzebuerger Guiden a Scouten fannt dir e puer Andréck vun dësem Flotte Weekend.